Школа 1 (01.10.2020 – 23.01.2021)

Мета курсу:

Вдосконалення викладацької діяльності, шляхом впровадждення активного навчання,розвиток навичок змішаного навчання та використання інформаційних технлогій.

Результати навчання:

Здатність здійснювати індивідуальний супровід студента(наставництво,менторство) під час навчання;Здатність визначити мету, структурні компоненти освітньої програми, програмні резульатати навчання та компетентності, а також переглядати та вдосконалювати освітню програму відповідно до вимого внутрішньої системи забезпечення якості;

Модуль-I

Основні засади сучасної системи вищої освіти
(1-3 Жовтня 2020 року)

30 академічних годин (1 кредит), з них: аудиторних - 18 годин, самостійна робота - 12годин.

 • 1.10.2020

  (четвер) - 16.00 - 18-50

 • 2.10.2020

  (п'ятниця) - 14.30 - 18-50

 • 3.10.2020

  (субота) - 10.00 - 15-50

В рамках модулю буде можливість ознайомитись з особливостями розвитку системи вищої освіти,навчитись працювати з стандартами вщої освіти та національною рамкою кваліфікацій,розробляти і вдосконалювати освітні програми навчально методичне забезпечення та навчальні курси.

Модуль-II

Сучасні ІТ-компетентності
(6-7 листопада, 13-14 листопада 2020)

90 академічних годин (3 кредити), з них: аудиторних - 24 годин, самостійна робота - 66годин.

 • 6.11.2020

  (п'ятниця) - 14.30 - 18-50

 • 7.11.2020

  (субота) - 10.00 - 15-50

 • 13.11.2020

  (п'ятниця) - 16.00 - 18-50

 • 14.11.2020

  (субота) - 16.00 - 18-50

Після проходження модулю викладачі зможуть імплементувати сучасні технології до навчального процесу,організовувати онлайн навчання та стоврювати електронні курси.

Модуль-III

Професійні комунікації викладача:психолого-педагогічні засади
(3-5 грудня 2020 року)

30 академічних годин (1 кредит), з них: аудиторних - 18 годин, самостійна робота - 12годин.

 • 3.12.2020

  (четвер) - 16.00 - 18-50

 • 4.12.2020

  (п'ятниця) - 14.30 - 18-50

 • 5.12.2020

  (Субота) - 10.00 - 15-50

Модуль буде цікавим як для молодого,так і досвідченого викладача.Адже дозволить прокачати свої педагогічні навички та вміння.

Модуль-IV

Медіаграмотність,інформаційна гігієна та можливості міжнародної комунікації
(21-23 січня 2021 року)

30 академічних годин (1 кредит), з них: аудиторних - 16 годин, самостійна робота - 14годин.

 • 21.01.2021

  (четвер) - 16.00 - 18-50

 • 22.01.2021

  (п'ятниця) - 16.00 - 18-50

 • 23.10.2021

  (Субота) - 10.00 - 15-50

Головним промоутором освітньої програми та університету є викладач,адже саме його професіоналізм та вміння працювати зі студентами запам'ятовуються найбільше.Проте, у сучасному світі треба вміти не лише добре виконувати свою роботу, а й розповісти про це світу.Саме на 4 модулі будемо навчатися правильно комунікувати та створювати персональний бренд.

Залишити відповідь